Dlaczego warto decydować się na podręczniki wydawnictwa WSiP?

Sprawa wyboru podręcznika może być stosunkowo dużą trudnością. W ofercie dla niektórych przedmiotów znajduje się wiele podręczników do wyboru na początek. Niemniej jednak, WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) są zauważalne w wielu aspektach.

Dlaczego podręcznik jest ważny w edukacji?

Podręcznik może być niezastąpionym materiałem dydaktycznym. Obecnie ta metoda nauczania pełni dominującą funkcję. W trakcie lekcji można by mu przypisać taką samą pozycję, jak innym źródłom wiadomości. Funkcja podręcznika w procesie kształcenia nie zmieniła się przez ostatnie 10 lat. Poglądy pozostałych osób nie mogą być precyzyjne, ponieważ odnoszą się one do różnych źródeł wiedzy. Przy samodzielnym wyborze podręcznika brakuje profesjonalnego sprawdzenia książek udostępnianych przez poszczególne wydawnictwa.

Czym charakteryzują się podręczniki WSiP na rynku?

Książki WSiP odznaczają się na rynku tym, że są na ogół dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, zapewniają dobry dobór treści, są dostosowane do preferencji i możliwości nauczyciela, oferują przystępne opisy zagadnień, mają logiczną i przejrzystą strukturę, a także są postrzegane jako poprawne językowo.

Jakie są funkcje podręczników WSiP?

Pewnym z najważniejszych zadań szkoły jest zawsze dostarczenie uczniowi informacji oraz pomocy w szukaniu i odkrywaniu informacji o otaczającej go rzeczywistości. Publikacja i załączony materiał są jedyną formą dostarczania treści szeroko wykorzystywanych przez ucznia a także nauczyciela, które należy opanować. Tym sposobem WSiP podręczniki będą najlepsze na rynku. W łatwy sposób mogą zmotywować uczniów do efektywności, co znajdzie odzwierciedlenie w strukturze merytorycznej tekstu. Podręczniki tego wydawnictwa spełniają jednocześnie kilka innych funkcji. Są one wykorzystywane do:

  • zwiększania,
  • pogłębiania,
  • utrwalania informacji zdobytych w trakcie zajęć.

Wykorzystuje się je również w procesie samokształcenia. Dlatego też wybiera je tak wielu nauczycieli.

Jak prawidłowo wybrać publikację?


Wybór odpowiedniej książki to chyba najbardziej kluczowe zadanie dla niemal każdego nauczyciela. Przy wyborze podręcznika nauczyciel musi kierować się renomą autora, ofertą wydawnictwa, opinią eksperta metodycznego, a także wskazówkami dyrektora. Ważne jest jednak, aby zawsze dobrze przeczytać dany podręcznik i przeanalizować go pod kątem realizacji podstawy programowej. Konieczne może być uwzględnienie dostosowania do potrzeb szkoły, a także wiedzy uczniów.

 

>>>

Co warto wiedzieć o referencjach WSiP przed wyborem?

Jedną z głównych przemian w edukacji w ostatnich latach jest przyznanie szkołom znacznej autonomii w wybieraniu podręcznika. Ta całkiem nowa sytuacja ma swoje odbicie w pluralizmie podręczników. Pozwala to na korzystanie z wielu podręczników do niemal każdego przedmiotu. Jednocześnie umożliwia to znalezienie tego najbardziej idealnego z punktu widzenia danej społeczności szkolnej. Wszelkie WSiP podręczniki mają zajmują tu charakterystyczne miejsce.

Na jakie problemy należy zwrócić uwagę przy wyborze podręcznika?

Problemem jest właściwa ocena istniejącej oferty i znalezienie podręcznika najbardziej efektywnego dla danego zespołu uczniów. Wybór podręcznika naprawdę nie powinien opierać się tylko na instynktownym osądzie. Przeprowadzenie go w sposób prawidłowy zmusza do posługiwania się pewną aparaturą oceniającą oraz podstawową znajomością zasady korzystania z podręcznika. Pod uwagę należy wziąć m.in.:

  • strukturę książki,
  • rolę poszczególnych elementów,
  • zawarte w niej informacje,
  • szatę graficzną,
  • stopień edytorstwa.

Na tym polu WSiP podręczniki wyróżniają się w porównaniu z innymi. Ocena podręczników opiera się na podstawowej zasadzie badania go za pomocą wymyślonego systemu cech i polega na określeniu, które z warunków modelu są zazwyczaj spełnione.

Jak wypadają podręczniki WSiP pod względem merytorycznym?

Warto więcej wiedzieć na temat elementów, które należy wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu podręczników. Analiza ogólna musi obejmować poszczególne płaszczyzny związane z treścią, techniką i czynnikami redakcyjnymi. Analiza merytoryczna polega na sprawdzeniu informacji pod kątem jej zgodności z całym otoczeniem, z konkretnymi osiągnięciami danej dziedziny, której naucza się w szkole. Można więc stwierdzić, że WSiP podręczniki zawierają treści zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Niemniej jednak podręcznik może być książką, której przyświeca szczególny cel.

Co wyróżnia podręczniki WSiP?

Ocena techniczna uwzględnia cechy, które wpływają na wygląd i funkcjonalność podręcznika. Podręczniki WSiP znane są dzięki takim elementom, jak np. jakość druku, dobór papieru, format pliku książki, rodzaj oprawy itp. Przy opiniowaniu jakości papieru patrzy się na stopień przezroczystości i poziom odporności na uszkodzenia. Znaczenie ma tu szerokość kolumny, jak duże są marginesy, a także rozmieszczenie obrazów, a także tekstu. Całe mnóstwo współczesnych książek niekiedy przekracza granice przepisów w tym zakresie, co sprawia, że podręcznik staje ię nieczytelny.

 

>>>

Jak wygląda współczesna wiedza i jakie to ma odbicie w podręcznikach?

Obecnie żyjemy w okresie społeczeństwa szczegółowego, w którym przepływ informacji pomaga nam analizować, badać i opracowywać dane dotyczące różnych dziedzin. Żadna wiedza nie jest już tak pewna, jak było to dawniej. Wiedza nie będzie niczym nieuprzedzonym, absolutnym, a także zewnętrznym w stosunku do umysłu człowieka. Znajdzie to odzwierciedlenie we współczesnych podręcznikach (WSiP podręczniki).

Jakiego rodzaju wiedza będzie prezentowana w podręcznikach?

Jest to zbieranina znaczeń społecznych i historycznie uwarunkowanych. Jest ona wynikiem nieformalnych ustaleń wynegocjowanych przez członków zorganizowanej społeczności umysłowej. Nie ma tu żadnej obiektywnej “wiedzy” w sensie niezależności od języka, założeń, zabiegów obserwacyjnych. Wiedza taka nie jest zunifikowana, skostniała, podzielona bezpośrednio na kawałki, aby można ją było łatwo sprzedać lub zmontować. Tego rodzaju wiedza, w tym sensie, niekoniecznie jest “kapitałem, który musi być zawsze lepiej wydany”. Dla każdego ucznia ważne jest, aby pamiętać, że wiedza nie jest dostarczana, lecz tworzona przez ludzi i brana z różnych źródeł.

Czego należy oczekiwać od podręcznika?

Wewnątrz edukacji, ważne jest, aby nie uczyć się informacji. Liczy się zrozumienie, a także tworzeni zasad i własnych koncepcji informacji. Psychologia podkreśla szczególną rolę możliwości nadania znaczenia przyswajanemu materiałowi. To naprawdę zdumiewające, biorąc pod uwagę ilość prób edukacyjnych są skierowane na przekazywanie informacji i wiedzy specjalistycznej. Niewiele jest tu szans, aby pomóc młodzieży zrozumieć i również tworzyć swoje szczególne wzorce myślenia i również kategoryzacji. WSiP podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl nowe wydaje, które starają się sprostać tego rodzaju współczesnym wymaganiom itp. Nie jest to jednakże zupełnie nowe spojrzenie. Niewątpliwym faktem jest to, że publikacja zawiera pomoc, jak korzystać z jej treści, o czym była już mowa wcześniej.

W jaki sposób podręczniki muszą rozwijać potrzeby uczących się?

Aby książka mogła służyć każdemu uczniowi, warto zadbać o to, by w sposób właściwy rozwijała jego zdolności poznawcze. Wszelkie towarzyskie, rozumowe i odmienne wyższe potrzeby, w tym potrzeby poznawcze (poznanie, rozumienie, badanie), są spowodowane nie tylko przez pobudki wrodzone, ale także przez uświadomione reakcje. Zapewne warto będzie uwzględnić tego typu relacje przy tworzeniu podręczników, skoro chcemy mieć rozumiejące społeczeństwo, myślące zawsze surowo.

 

>>>